Privacy wet en de coöperatie

Ook wij, als coöperatie, hebben te maken met de nieuwe wet die 25 mei ingaat.

Wie zijn we
Ons website-adres is: http://www.devrijestroomzutphen.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
Contactformulieren
Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

De volgende regels gelden voor de behandelingen van Susanna Redeker; cranio scaraal therepeut ( www.susannaredeker.nl):
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandeld therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekening over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden er in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens. Daarnaast zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 De gegevens uit het dossier kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie afgerond is of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanomiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële afhandeling, zodat ik een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je daar eerst over informeren en expliciet toestemming vragen.

 De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgfactuur
Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de gegevens die voor de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de factuur kan declareren bij jouw zorgverzekeraar:

  • Je naam, adres en woonplaats
  • Je geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling: bijv. cranio sacraal therapie
  • de kosten van de behandeling