Lid worden?

Wij zijn een coöperatie van ondernemers die graag nieuwe leden verwelkomt. De Vrije Stroom Zutphen is sterk gericht op samenwerken, ondernemen en meerwaarde voor de samenleving. En is een broed- en experimenteerplaats om plannen en ideeën uit te proberen. Zodat wij als coöperatie en jij als ondernemer onze ambities kunnen waarmaken.
Het is ons creatief antwoord op de lacune tussen de huidige regelingen van Participatiewet en Bbz. Het is een manier om mensen in de bijstand de ruimte en de tijd te geven om vanuit hun passie hun eigen bedrijf op te bouwen en uiteindelijk de uitkering achter zich te kunnen laten.

Daarmee verbeteren wij onze eigen situatie, die van de samenleving en van de mensen om ons heen.
Als lid draag je daaraan bij door te ondernemen en te experimenteren onder de vleugels van De Vrije Stroom Zutphen.

Wil je meer weten?