De Vrije Stroom Zutphen

Wie vanuit een uitkering aan de slag wil, heeft vandaag de dag de keuze uit het zoeken van werk in loondienst of fulltime ondernemen. Voor wie dit niet aansluit bij zijn of haar mogelijkheden, is parttime ondernemen een oplossing. Dit laatste is door de huidige regelgeving vaak niet mogelijk.

Met de oprichting van de Sociale Coöperatie De Vrije Stroom Zutphen scheppen we voor onszelf een nieuwe ruimte. Het is ons creatief antwoord op de lacune tussen de huidige regelingen van Participatiewet en Bbz. Het is een manier om mensen in de bijstand de ruimte en de tijd te geven om vanuit hun passie hun eigen bedrijf op te bouwen en uiteindelijk de uitkering achter zich te kunnen laten.

Het Sociale Coöperatiemodel wordt ondersteund en gestimuleerd door Cordaid, wereldwijd actief in de armoedebestrijding. Het wordt inmiddels op zo’n twintig plaatsen in Nederland in praktijk gebracht. En nu dus ook in Zutphen.

Wat betekent de Sociale Coöperatie (SC) voor de leden?
* de SC geeft leden de ruimte om met behoud van de bijstandsuitkering te starten met een onderneming om uiteindelijk, daar waar mogelijk, tot financiële zelfstandigheid te komen;
* de SC maakt het mogelijk vanuit eigen verlangen, ambitie en mogelijkheden te opereren;
* de leden nemen het heft in eigen hand en vormen zo hun eigen professionele ontwikkeling en carrière;
* de leden staan niet langer meer aan de zijlijn maar doen weer mee in de maatschappij en in het werkproces;
* er is meer tijd (dan bij de Bbz) om je bedrijf op te bouwen;
* de leden van de SC ondersteunen, stimuleren en inspireren elkaar;
* de leden mogen omzet maken met hun activiteiten. Eigen onkosten en die van de coöperatie worden daaruit vergoed. De rest vloeit terug naar gemeente;
* de leden zijn vrijgesteld voor de sollicitatieplicht;
* het is mogelijk met andere leden gezamenlijk projecten uit te voeren.
* de SC kan samenwerkingsverbanden aangaan met andere ondernemers of organisaties.

Voor de gemeente Zutphen betekent het dat:
* de uitvoerders van de Participatiewet worden ontlast;
* de uitvoeringskosten van de Participatiewet gunstig worden beïnvloed;
* er sprake is van een schadelastbeperking omdat een deel van de omzet terugvloeit in de gemeentekas;
* er werkgelegenheid wordt gecreëerd in de stad;
* invulling en ondersteuning wordt gegeven aan het beleid burgerinitiatieven;
* het ondersteunen van dit innovatieve concept een positieve uitstraling geeft aan de stad. Hiermee is Zutphen koploper in het faciliteren van de participatiemaatschappij op lokaal niveau.
* een deel van de deelnemers op termijn zal uitstromen uit de uitkering, met schadelast beperking voor de gemeente als gevolg.

Algemene Voorwaarden SC De Vrije Stroom