Adriaan Bertens

Adriaan is ‘EINDSPELdialogen’. Hij richt zich nu vooral op het zinvolle gesprek. In zijn huiskamer (en op aanvraag in het hele Nederlandse taalgebied) start hij met enige regelmaat de cyclus ‘EINDSPEL’, een serie gesprekken over je levenseinde. Het leven van ieder wezen wordt getekend door een ‘opening’, een ‘middenspel’ en een ‘eindspel’. Adriaan is 62 en wil bijdragen aan bewustzijn over het persoonlijk levenseinde. Hoe wil je dat? Ook voor jongeren is het goed om daar bij stil te staan. Zeker omdat Adriaan staat voor lichtvoetige serieuze gesprekken en over zingeving aan het leven. En daar hoort de dood bij.

www.eindspel.com