Als levensboodschappen zijn gedaan


“Mijn leven beschouw ik als voltooid maar nog niet klaar. Met mijn gevulde rugzakkie loop ik nog een tijdje rond en ik ga door met het verzamelen van ervaringen. Pas als ik niet meer ervaar ben ik klaar.”

Zutphen – Adriaan Bertens organiseert gespreksbijeenkomsten voor kleine groepen waar mensen met elkaar nadenken over hun levenseinde. Van praktische zaken als een begrafenis of een crematie tot vragen over zingeving van het leven. Eén van de thema’s, voltooid leven, wil hij verder uitwerken en daarvoor houdt hij op 4 september een try-out in Zutphen.

Zin van het leven

Adriaan: “Er is veel aandacht in de media voor ‘voltooid leven’ maar die aandacht is vooral gericht op de vraag met welke pil je op welke manier een eind aan je leven zou kunnen maken. Wat mij betreft zouden we vaker de vraag moeten stellen wanneer is een leven voltooid? Dat begint al met de vraag naar de zin van het leven. Sommige mensen zijn boos op hun ouders ‘ik heb niet om dit leven gevraagd’, anderen zeggen ‘het leven is zinloos’.
Adriaan wijst op een groot schilderij aan de muur van zijn woonkamer. Hij kreeg het jaren geleden van een kunstenares. “Ik heb deze kunstenares gevraagd wanneer een schilderij af is. Zij zei mij dat een schilderij voltooid kan zijn maar nooit af is. Hetzelfde schilderij zou ze nu anders schilderen. Op deze manier wil ik dat er vaker gesproken wordt over een voltooid leven. Niet met het doel om mensen tot de conclusie te laten komen dat hun leven nu wel of niet voltooid is. Ik wil graag een aanzet geven tot bewustwording en stilstaan bij belangrijke levensvragen. Eigenlijk zou je na afloop van de bijeenkomst met meer vragen naar buiten moeten komen dan dat je had toen je binnenkwam. Mij gaat het vooral om het gesprek. Ik geef tijdens de try-out een aanzet en vertel mijn verhaal. Vervolgens gaan we in kleinere groepjes luisteren naar elkaars verhaal of we kijken hoe iemand zijn of haar verhaal tekent. Uiteindelijk wil ik deze bijeenkomsten in heel Nederland houden.”
Adriaan staat op en loopt naar de keuken waar hij een krantenartikeltje heeft opgehangen over de trend dat mensen zich als slachtoffer beschouwen en geen eigen verantwoordelijkheid nemen. Adriaan: “Dat vind ik heel treffend, daarom heb ik het ook opgehangen. Vlak voor mijn zestigste verjaardag kreeg ik drie hersenbloedingen. De arts die mij behandelde dacht dat mijn manier van hiermee omgaan een masker was. Wanneer zou ik boos en depressief worden? De hersenbloedingen hebben mij gedwongen letterlijk over iedere stap die ik wilde zetten na te denken, ieder woord formuleer ik zorgvuldig. Dat heeft mijn rugzak gevuld met iets dat ik in mijn leven nog nodig had; aandacht voor binnen.”

Try-out ‘voltooid leven’ is op 4 september van 15.00 tot 18.00 uur in Genietcafé aan de Bornhof Zutpen. Opgave via
www.eindspel.com of mail: adriaan@eindspel.nl
Kosten 25 euro.