Contact -krant-

Uitkering zelf bij elkaar verdienen met De Vrije Stroom

Zutphen – “Van het UWV mag ik een eigen onderneming beginnen, maar mag ik
geen vrijwilligerswerk doen. Van Het Plein mag ik wel vrijwilligerswerk doen, maar
mag ik geen eigen onderneming beginnen.” Het is een van de zaken waar
Susanne Redeker tegenaan loopt bij de uitkeringsinstanties waarmee ze te maken
heeft. Los van de regelgeving zou Susanna graag willen doen waarin ze goed is.
Die gedachte deelt ze met de vijf anderen waarmee ze sociale coöperatie De Vrije
Stroom gaat oprichten.

Door Meike Wesselink

Susanna Redeker, Juul van Aken, Brenda Koekoek, Bernadet Schutten, Jan Roelofs
en Jose Kempe vinden de regelgeving van Het Plein niet meer van deze tijd. Zo is
de uitkeringsinstantie erop gericht om werkzoekenden fulltime terug te laten
keren op de werkvloer, terwijl er ook andere vormen denkbaar zijn, zoals
parttime, of deels in dienstverband en deels zelfstandig. De oprichters van De
Vrije Stroom zien heel duidelijk dat het regelwoud in uitkeringsland er niet toe
leidt dat mensen weer soepeltjes terugkeren naar de werkvloer. Integendeel. “De
sollicitatieplicht, het geld dat je moet terugbetalen als je iets bijverdient, de
manier waarop je wordt teruggefloten als je iets fout hebt gedaan, het zorgt er
allemaal voor dat je je heel klein gaat voelen”, probeert Susanna uit te leggen.

De beperkingen die Susanna worden opgelegd, weerhouden haar er inmiddels
niet meer van om te doen wat ze voor haar gevoel moet doen. Al een paar jaar
probeert ze aandacht te vragen voor haar situatie. Dat blijft ze doen, maar thuis
afwachten op de bank doet ze niet meer. Zo publiceert Susanna maandelijks een
bijzondere illustratie in Zutphen Bruist en is ze onlangs gestart met haar
onderneming waarbij ze massages geeft en anderen helpt met het verwerken van
rouw en verlies. Ze doet dat allemaal voor een onkostenvergoeding en hoewel ze
er zichtbaar van begint te stralen, kun je je afvragen hoe lang ze de energie
behoudt om haar activiteiten te blijven combineren met de sollicitatieplicht die ze
heeft. Onkosten die ze maakt, worden niet vergoed en voor het werk waar ze
goed in is, krijgt ze niet betaald.

Sociale coöperatie De Vrije Stroom laat zich inspireren door De Vrije Uitloop in
Breda; een coöperatie die nauw samenwerkt met de gemeente Breda en die het
uitkeringsgerechtigden mogelijk maakt hun kennis en passie in te zetten om zelf
een deel van de uitkering bij elkaar te verdienen en zo –zo staat vooraan op de
site van de coöperatie duidelijk te lezen- hun eigenwaarde weer terug krijgen.

“Dat is precies waarom het gaat”, legt Jan Roelofs uit. Roelofs (61 jaar) is zijn hele
werkzame leven zelfstandig ondernemer geweest; journalist,
communicatieadviseur en jurist. Een terugvallend aantal opdrachten in een
economisch gezien moeilijke tijd en een echtgenote die het voor haar kiezen
kreeg in de thuiszorg, maakte dat Roelofs in 2014 in de IOAZ-uitkering
terechtkwam, een uitkering voor oud-ondernemers. “Mijn bedrijf werd
onderzocht en ik kreeg het advies om te stoppen. Nu zit ik in een soort prepensioen
en gelukkig allesbehalve achter de geraniums. Ik ben actief bij het
Contact Zutphen-Warnsveld 26 mei 2016 26-05-16 10:50
http://paper.contact.nl/open/70266fee#p7 Pagina 23 van 80
Warnsvelds Mannenkoor en houd me bezig met landschapsonderhoud op de
Midgaard in Almen, maar ik zou het zo leuk vinden als ik nog een beetje kan
ondernemen, daarmee een klein beetje kan bijverdienen, maar dat bijverdienen is
een tweede. Ik wil graag bezig zijn met hetgeen waarin ik goed ben.”

En zo heeft Brenda Koekoek weer een ander verhaal. 26 jaar lang werkte ze tot ze
haar baan verloor en afhankelijk werd van Het Plein. Via de BBZ-regeling kreeg
Brenda de mogelijkheid om haar eigen bedrijfje te starten. Ze zou daarvoor drie
tot vijf jaar de tijd krijgen, maar veranderingen in de regelgeving maakte dat ze
het programma niet kon voortzetten. “Ik verdiende 495 euro in de maand. Je zou
zeggen dat die verdiensten voor Het Plein mooi meegenomen waren, maar niets
is minder waar. Door de papieren rompslomp die het met zich meebracht, kostte
het hen alleen maar geld.”

De op te richten Sociale Coöperatie De Vrije Stroom Zutphen U.A. wordt
vormgegeven naar voorbeeld van Breda. Leden stoppen hun energie in de
coöperatie en geld dat wordt verdiend, komt in de gemeenschappelijke pot die
deels wordt aangewend voor coöperatiekosten en opleidingen en waaruit een
ander deel terugstroomt naar de gemeente.
Jan Roelofs: “Wethouder Annelies de Jonge ondersteunt het initiatief, ze komt op
13 juni bij ons op bezoek. Op 27 juni geven we een presentatie in het kader van
Aanjaagteam Werk(t). De steun van de wethouder hebben we, maar waar het nu
op aankomt, is Het Plein. Met hen moeten we goede afspraken maken; mogen de
leden een klein bedrag bovenop de uitkering bijverdienen, behouden ze de
sollicitatieplicht, dat soort zaken moet worden vastgelegd. Eigenlijk wachten we
op een reactie van hun kant. Eind 2014 zijn we de eerste gesprekken met hen al
gestart, maar het lijkt alsof men een beetje angstig is om de nieuwe plannen aan
te laten sluiten bij de ingewikkelde regelgeving die er nu nog is bij Het Plein. Het
zou fijn zijn als de sociale coöperatie niet wordt gezien als een initiatief dat niet
past, maar juist wordt gezien als een proeftuin. Doen waarin je goed bent, leidt
veel eerder tot werk, daarvan zijn wij overtuigd.”

Voor vragen over De Vrije Stroom of voor wie zich wil aansluiten:
b.schutten58@kpnmail.nl

( 26 mei 2016)

Een reactie plaatsen